« назад

FEYCOLOR

Feycolor е иновативен и компетентен производител от среден клас на покрития за професионални приложения. Паралелно с местните пазари ние обслужваме значими интернационални клиенти. Първите стъпки в развитието и продукцията на лакове осъществихме през 1948 г. Трупайки опит десетилетия наред, нашето име се свързва с иновация, компетентност и първокласно качество. Благодарение на продукти с подходящо приложение и компетентно обслужване нашите клиенти имат предимство на пазара и в създаването на високи стойности.

Сигурност и околна среда

Ние, като производители на лакове и покрития, поемаме ролята на потребители по веригата съгласно регламента REACH. Затова не сме пряко задължени да регистрираме своите продукти. Въпреки това обаче ние имаме грижата да проверим дали употребяваните от нас вещества са регистрирани предварително от производителите съотв. вносителите по съответното приложение и дали са регистрирани в Европейската агенция по химикалите.

VOC разпоредби

VOC нормите са въведени за редуцирането на емисиите от органични разтворители. Понеже опазването на околната среда представлява все по-сериозен аспект от икономиката, развитието на нашите продукти се фокусира върху покрития на водна основа и с ниско съдържание на органични разтворители, както и на редуциране потреблението на материали при работа.

ChemVOCFarbV разпоредба (DecoPaint)

При DecoPaint става въпрос за разпоредба за ограничаване съдържанието на летливи органични съединения в определени цветове и лакове за покритие на строителни произведения, строителни части, декоративни строителни елементи и при лакирането на превозни средства.

Отговорна грижа

Feycolor участва активно в световната програмата “Отговорна грижа”, доброволна инициатива, която се развива на своя собствена отговорност, независимо от химическата индустрия. Тя изразява волята на химичната индустрия да действа отговорно спрямо човечеството и околната среда. Химичните компании се задължават да подобряват непрекъснато своите постижения в областите: опазване на околната среда, здраве и сигурност на работното място, продуктова отговорност и логистика, както и да подобряват диалога с обществеността – независимо от законовите регламенти.

Обслужване за Вас

Разработване

Вашите изисквания относно продуктите са особено предизвикателство за нашите сътрудници. Нашият мобилен отдел “Проучване” развива много бързо специалния продукт, изработен специално за Вашите нужди. По желание изготвяме и продукти с Вашето лого. За дизайна на Вашето индивидуално лого имате подкрепата на нашите опитни сътрудници.

Обслужване

Заедно с разработването, производството и дистрибуцията на нашите материали, с удоволствие Ви предоставяме и нашето Know-how:

  • Предлагаме техническа подкрепа на място
  • С удоволствие предоставяме на разположение нашата микс система RELAMIX
  • Получавате нашите съвети при въпроси и молби 
  • Подкрепяме Ви с нашите познания относно закони и разпоредби

Облагородяваме повърхностите

Ние обслужваме този сегмент чрез широк асортимент от продукти на водна основа, продукти с ниско съдържание на органични разтворители и продукти на основата на разтворители. Нашите иновативни покрития в комбинация със забележителните цветове придават една несравнима идентичност на приложенията за нашите клиенти. Заедно с облагородяването на повърхностите значим аспект при избора на системи за покритие е защитната функция. Предизвикателство за нас са решенията, ориентирани към клиента. В тясно сътрудничество с нашите клиенти ние разработваме перфектното покритие.

Защитаваме повърхностите

Стоманени, водни, химични съоръжения

Обекти, каквито са водните канали под налягане, трябва да отговарят на високите изисквания и да гарантират дългосрочна защита от корозия. Когато 114 м3 вода за една секунда пада върху турбините от височина 365 метра, съответният специалист трябва да бъде сигурен, че защитата от корозия отговаря на това, което е обещано (дългосрочна устойчивост, сигурност за околната среда). Нищо чудно, че толкова много специалисти се доверяват на защитаващите от корозия лакове на Feycolor. В този сегмент Feycolor разполага със задълбочен дългогодишен опит в покривните системи и техниките на приложение. Разбира се, нашите продукти разполагат с нужното разрешително.

Блестим с повърхности

Релсови превозни средства. С нашите продукти от областта на релсовите превозни средства се покриват локомотиви, пътнически влакове, вагони, трамваи и др. Продуктите на Feycolor изпълняват всеобхватно специалните изисквания в тази област - защитата от корозия, издръжливостта на гланцовите покрития, както и устойчивостта на цветовете. Значими производители на релсови превозни средства се доверяват поради тази причина на нашето добро име. Feycolor разполага с нужните разрешения.

Помощните превозни средства поставят особено високи изисквания пред лаковите покрития: отлична визия, независимо от непрекъснатите физични и химични натоварвания, гласи нашият девиз. Предизвикателство, което се приема с удоволствие от Feycolor. Ние предлагаме широка гама от висококачествени приложения за всички видове помощните превозни средства - от селскостопански машини през строителни машини, ремаркета и каросерии, до LKW.

Поправяме повърхности

Продуктовата програма на Feycolor в областта на автомобилното обслужване обхваща:

Продуктовата програма в тази област обхваща:

  • Китове
  • Филери
  • Покривни лакове (помощни и селскостопански машини)
  • Прозрачни лакове

Съвременни VOC-продукти, специални опаковки за клиента (индивидуално лого), обслужване и текущи обучения са нашите компетенции в тази област. За системите за покривни лакове за помощни и селскостопански машини предоставяме на разположение нашата микссистема  RELAMIX като услуга на място.

Покриваме повърхности

UV-устойчивост, химична и механична устойчивост, устойчивост при хлъзгане и много други; подовите покрития за външни и вътрешни области трябва да отговарят на определени изисквания. Същевременно трябва да предлагат поле за архитектурни и художествено-творчески изяви, за да служат за декоративна и естетическа употреба. Нашият широк асортимент от продукти са подходящи както за малки работилници, така и за високите изисквания за индустриалните подове. Нашите консултанти с радост ще Ви помогнат при избора на подходящи продукти.

Специализации

Специалните приложения изискват специални решения. Flycolor разполага с отлични компетенции в различни специализирани области.
Производство на моливи
. Политури и лакове на водна база или със съдържание на органични разтворители за потапяне или лакиране на моливи, цветни моливи и козметични моливи.
Карбон
. Прозрачни грундове и филери за приложение в различни области (преди всичко в автомобилостроенето).
Рефлектори
. Рефлектиращи покрития за лакиране на задните светлини на колите в автомобилостроенето.
Кабели. Материали за обозначаване и маркиране на кабели.
В областта на специалните приложения Flycolor предлага широк асортимент. Дългогодишният опит гарантира надеждни и ориентирани към потребителите продукти.

« назад

Новини Авторепаратура